img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Capnia nigra (Pictet, 1833)

Pôvodné rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Capnia nigra je u nás pravdepodobne vyhynutý a v Európe kriticky ohrozený. Na Slovensku nebol nájdený pred takmer  100 rokmi. Údaj z múzea v Budapešti o jeho výskyte z nášho územia udáva len jednu lokalitu z dolného Váhu (Fekete, 1925). Ide o hyporitrálovú lokalitu v toku 5. rádu s nadmorskou výškou 225 m n. m. na flyšovom podloží.


Refereces:

FEKETE, G. 1925. Adatok Trencsén vármegye Neuroptera- és Trichoptera-fauna jáhod. Magyar Rovartani Társaság Kozlemények, 1925, p. 71-83, Budapest.

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Capnia nigra. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/capniidae/capnia/capnia-nigra-pictet-1833/Accessed on current date.