img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Capnia vidua KLAPÁLEK, 1904

Rozšírenie na Slovensku:

Sfarbenie druhu Capnia vidua  je tmavohnedé. Samčí 6. tergit  je hlboko rozdelený a so silnými chitinisovanými výbežkami, 7. tergit s vysokým, bradavicovitým výstupkom v strede zadného okraja. Supraanálny lobus je vytvorený z dvoch silne chitinizovaných, nad sebou uložených a špecificky formulovaných dielov, spojených blanitou strednou časťou, subgenitálna platnička je pomerne malá. Samičí 8. tergit je pretiahnutý dozadu a zašpicatený. Dĺžka krídel je v rôznych oblastiach rôzna. Samice so slovenskej populácie merajú 4,5 – 7 mm a majú rozpätie 8 – 11 mm. Konce krídel väčšinou nedosahujú konce zadočku. Dĺžka samcov je 8 – 9 mm. Imága lietajú od marca do mája v najvyšších oblastiach Vysokých Tatier sú hojné aj v auguste (Winkler, 1957).

Larva má výrazné silné a dlhé ochlpenie a dosahuje veľkosť 5 – 9 mm (Krno, 2013).

C. vidua je najčastejšie sa vyskytujúcim druhom z rodu. Ide o supramontánny druh vyskytujúci sa predovšetkým vo Vysokých Tatrách a ojedinele v Nízkych Tatrách a na Orave. Nachádzaný bol v povodiach horného Váhu, Popradu a Dunajca a Oravy. Ide o typického zástupcu epiritrálu a tatranských vysokohorských plies. Dominuje v malých tokoch 2. rádu kryštalinickým podložím.


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Capnia vidua. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/capniidae/capnia/capnia-vidua-klapalek-1904/Accessed on current date.