img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Capnopsis schilleri (ROSTOCK, 1892)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Capnopsis schilleri je jediným reprezentantom rodu Capnopsis. Ide o vzácny druh, na Slovensku považovaný za ohrozený. Zo Slovenska bol prvýkrát popísaný Winklerom v 1957 objavením 2 ks imág v Západnych Tatrách. Neskôr boli Krnom (2002) zozbierané 2 larvy z riečky Jelešná. V roku 2009 – 2010 nasledoval ďalší objav v potoku Podlužianka. Tak sa podarilo po 50 rokoch potvrdiť ďalšie imágo a 2 larvy (Žiak a Krno, 2014).

Tmavohnedé imága druhu Capnopsis schilleri sú veľmi malé a patria k najmenším slovenským druhom. Pri rozpätých krídlach je zjavný nepomer vo veľkosti oboch párov krídel. Zadné krídla majú len polovicu dĺžky predných a chýba análna časť. Je tu len jediná, nedokonale vyvinutá análna žilnatina. Cerky sú viac členné a dlhé cca 1 mm. Samce majú abdominálne tergity bez výbežkov. Supraanálny lobus pripomína obrysom druh Zwicknia bifrons. Subgenitálna platnička nie je zreteľne vyvinutá, samičí 8. tergit sa ničím nelíši od ostatných sternitov. Dĺžka samcov je 3,5 mm a rozpätie majú 9,5 mm. Samice merajú 4 mm a ich rozpätie je 12 mm.

Larvy sú tmavohnedé dorastajúce do veľkosti 4 – 6 mm. Ich telo je celé porastené hustým jemných ochlpením, dokonca aj na očiach.

Donedávna bol druh C. schilleri považovaný za výhradný druh ekoregiónu karpatikum. Po najnovších nálezoch sa ukazuje, že tesne prekonáva južnú hranicu karpatika a zasahuje do panonika. Spomínaný druh sa podľa skorších údajov vyskytuje predovšetkým v povodí Oravy. Zo získaných údajov sa C. schilleri javí ako ritrálový podhorský až horský druh flyšových tokov. Vyskytuje sa v malých tokoch s 3. až 5. rádom s tým, že jadro výskytu je práve v tokoch 5. rádu.

Autekologické charakteristiky druhov rodu Capnopsis

 

Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Capnopsis_plecopteraslovaca

Preferencia longitudinálnych zón:

Capnopsis_zonacia_maticovygraf_plecoptera slovaca

Preferencia rádu toku:

Rádtoku_boxplot_Capnopsisplecoptera slovaca

 

Preferencia geologického podložia:

Capnopsis_podlozie_maticovygraf_plecopteraslovaca

 

 

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Capnopsis_plecoptera slovaca


Refereces:

KRNO, I. 2002. Nový nález ohrozeného druhu pošvatky Capnopsis Schilleri (PLECOPTERA: CAPNIIDAE) po 50 rokoch na Slovensku (horná Orava). Folia faunistica Slova, 7: 23-24.

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

ŽIAK, M., KRNO I., 2014: New and interesting records of Plecoptera (Insecta) from Slovakia and several autecology notes. Illesia, 10,6: 52-59.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Capnopsis schilleri. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/capniidae/capnopsis/capnopsis-schilleri-rostock-1892/Accessed on current date.