img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra braueri

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Leuctra braueri bol nachádzaný vo všetkých slovenských povodiach. Recentne sa však vyskytoval v povodí Ipľa a subdominantne v povodí Laborca. Je to druh nižších horských oblastí a podobne ako L. autumnalis dominuje v ritráli. Výraznejšie stúpa podiel zastúpenia v pramenných biotopoch. Uprednostňuje malé toky 1. – 3. rádu karbonátového podložia.

U samcov sú na 7. abdominálnom tergite 2 dozadu obrátené, zašpicatené, trojuholníkové výbežky, ktoré dosahujú asi polovicu dĺžky tergitu. Tykadla sú 9 dlhými štetinami na konci jednotlivých článkov. Samce sú veľké 6 – 8 mm s rozpätím 15 – 17,5 mm, samice 7 – 8,5 mm s rozpätím 16 – 19 mm. Imága leitajú od augusta do októbra (Winkler, 1957).

Larva je charakteristická červenohnedým až tmavooranžovým sfarbením s tmavohnedým mramorovaním na hlave. Tykadlá sú porastené dlhými chlpmi, ktoré na proximálnych článkoch presahujú dĺžku nasledujúceho článku (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra braueri. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/1236-2/Accessed on current date.