img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra dalmoni (Vinçon & Murányi, 2007)

Rozšírenie na Slovensku:

 

U nás bol prvýkrát zachytený druh Leuctra dalmoni v roku 2010 v lokalitách v povodí Suchého potoka vo Vysokých Tatrách, kde boli zachytené okrem lariev aj imága (Žiak a Krno, 2014) . Pred jeho popísaním bol zamieňaný s druhom L. pseudosignifera. V súčasnosti je L. dalmoni bežným tatranským druhom. Pôvodne sa zdalo, že jadro jeho výskytu sú Vysoké Tatry no z posledných údajov začína byť jasné, že sa jedná o bežný horský druh karpatika. Bol nachádzaný v povodí horného Váhu, Popradu a Dunajca, Ipľa a Hornádu a Hnilca. Do panonika nezasahuje. Úzko sa viaže na výskyt vo vyšších horských nadmorských výškach. Silno dominuje v epiritrálových častiach malých tokov a čiastočne bol nachádzaný aj v prameňoch. Nachádzaný bol v lokalitách s kryštalinickým a karbonátovým podložím. Uprednostňuje 2. a 3. rád toku .

Larva má mediálne tergity bruška so štetinami, ktoré sú dlhšie ako 3/4 a často i také dlhé ako dĺžka článku. Dĺžka štetín 3. – 10.  článku štetov nedosahuje dĺžku nasledujúceho článku (Krno, 2013). Ide o skorý jarný druh.


Refereces:

ŽIAK, M., KRNO, I. 2014. New and interesting records of Plecoptera (Insecta) from Slovakia and several autecology notes. Illesia, 10,6: 52-59

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra dalmoni. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/1247-2/Accessed on current date.


_A7A3828