img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra albida KEMPNY, 1899

Rozšírenie na Slovensku:

 

Leuctra albida je pomerne dobre  rozšíreným, druhom. Na našom území sa nevyskytuje len v povodí Dunaja. Jeho výskyt je úzko viazaný na podhorské toky hypo- a metaritrálu, ojedinele osídľuje aj pramenné biotopy. Predovšetkým toleruje malé toky flyšového a karbonátového podložia s rádom 3 – 6.

Na 6. a 7 abdominálnom tergite samcov je po páre zaokrúhlených výbežkov približne rovnakého tvaru a veľkosti. Na 9. tergite sú 2 malé trojuholníkové škvrny, ktoré u niektorých jedincov čiastočne splývajú. Subgenitálna platnička samícje dlhá, vzadu široko zaokrúhlená, s malým, krátkym zárezom. Samce sú veľké 4,5 – 7,5 mm s rozpätím 12 – 14 mm, samice dorastajú do veľkosti 4,5 – 8 mm s rozpätím 15 – 17 mm. Imága lietajú od augusta do októbra (Winkler, 1957).

Larva je veľká 5,5 – 8 mm a má žltohnedé zafarbenie. Ochlpenie štetiniek 1. – 9. článku štetín dasahuje takmer dĺžku nasledujúceho článku. Hustejšie sú ochlpené holene, dĺžka tergitu dosahuje takmer dvojnásobok najdlhších štetín 4. – 6. tergitu bruška (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra albida. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-albida-kempny-1899/Accessed on current date.