img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra armata

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Leuctra armata s centrom výskytu vo fatransko-tatranskej oblasti sa vyskytuje vo všetkých povodiach s výnimkou povodí Moravy, Dunaja a Ipľa. Je to druh vyšších nadmorských výšok so širšou horizontálnou priestorovou nikou. Bol zaznamenaný od podhorských zón až po alpské s jadrom výskytu v montánnych až supramontánnych stupňoch. Ide o ritrálový, predovšetkým o epiritrálový druh s občasným výskytom v prameňoch. Preferuje malé toky s nižším rádom toku (1. a 2. rád) na karbonátovom a kryštalinickom geologickom podloží.

Samčí 8. abdominálny tergit nesie chitínový mostík, ktorý je v prostriedku poloblúkovito vyklenutý dozadu a hladký. N 9. tergite sú 2 nepatrné trojuholníčky. Supraanálny lobus je hubovitého obrysu. Subgenitálne plôšky sú s dvoma dosť dlhými a úzkymi buď rovnobežnými alebo mierne rozbiehavými lalokmi. Veľkosť imág je od 4 -7 mm s rozpätím od 10 – 15 mm. Doba imág je  od apríla do augusta (Winkler, 1957).

Larva je typická s nedostatkom štetín a chlpov na pronote. Dlhá je približne 5 mm. Predohruď je širšia ako dlhá a tergity bruška sú len s krátkymi chlpami (Krno,2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra armata. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-armata/Accessed on current date.