img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra aurita

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Leuctra aurita na Slovensku absentuje v západnej časti a nebol tak potvrdený z povodia Moravy a Dunaja. Nachádzaný bol najmä na lokalitách v submontánnom hypsometrickom stupni meta- a hyporitrálu v malých tokoch tečúcich cez flyšové a karbonátové podložie 3. až 5. rádu.

Samce majú tri páry výbežkov na abdominálnych tergitoch. Pár 6. tergitu je veľký, plochý a silne chitinizovaný. Oba druhé páry najmä 8. tergitu sú veľmi maličké. Na 9. tergite je priečne obdĺžnikovitá pigmentovaná plôška s mierne zvlneným predným okrajom. Subgenitálna platnička samíc je s krátkymi, širokými, k sebe obrátenými lalokmi. Samce dorastajú do veľkosti 5-7 mm s rozpätím 12 – 14 mm a samice sú veľké 6 – 8 mm s rozpätím 12 – 16 mm. Doba lietania je od apríla do októbra (Winkler, 1957).

Larva je pomerne malá 6 – 7 mm  s krátkym ochlpením. Ochlpenie proximálnych článkov štetov je dlhšie. Ochlpenie 4. – 6. tergitu bruška je, čo do počtu dlhších štetín, redukované (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra aurita. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-aurita/Accessed on current date.