img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra autumnalis

Rozšírenie na Slovensku:

 

Leuctra autumnalis je bohato rozšíreným druhom ekoregiónu karpatikum, a to najmä v jeho centrálnej časti v rámci sledovaného územia. S výnimkou povodia Dunaja, kde úplne chýba, je dominantne prítomný vo všetkých povodiach. Z výskumu vyplýva, že ide o druh najčastejšie sa vyskytujúci v horských nadmorských výškach, ktorý sa ale môže tiež vyskytovať aj v nižšie alebo vyššie položených oblastiach. Najnižšie bol zaznamenaný v nadmorskej výške 218 m n. m. a najvyššie v nadmorskej výške 1738 m n. m. Predovšetkým sa vyskytuje v epi- a metaritráli, s menšou frekvenciou v prameňoch. Dominuje v malých tokoch tečúcich po karbonátovom geologickom podloží s 2. – 4. rádom toku.

Zafarbenie tela lariev posledných instarov je gaštanovohendé. Proximálne články štetov sú so štetinami, ktoré nedosahujú do 2/3 nasledujúceho článku.  Ide o jesenný druh , ktorého larvy sú vyvinuté až v júli (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra autumnalis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-autumnalis/Accessed on current date.


_A7A3764