img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra carpathica

Rozšírenie na Slovensku:

 

 

Dominantným striktne východokarpatským druhom karpatika je Leuctra carpathica vyskytujúcim sa jedine v povodí Tisy. Ide o stenoekný druh podhorských pramenných a epi- a metaritrálových biotopov flyšového podložia. Preferuje malé toky 1. a 2. rádu.

Larvá má 5.  – 6. článok bruška až s 28 – 32 dlhšími štetinami, z toho na tergite 18 – 20 štetiniek (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra carpathica. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-carpathica/Accessed on current date.