img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra digitata KEMPNY, 1899

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Leuctra digitata sa v rámci Slovenska vyskytuje roztrúsene, neobsadzuje len povodia Oravy, Hornádu a Hnilca a Tisy. L. digitata je kolínny až submontánny druh predovšetkým ritrálových úsekov malých tokov. Vyskytuje sa takmer rovnomerne na všetkých typoch podloží. Má širokú valenciu, čo sa týka výskytu na základe rádu toku. Hlavne je to však druh 5. rádu toku.

U samcov sú výbežky 6. tergitu dlhé, prstovité, smerujúce rovno dozadu. Charakteristický je predovšetkým tvar a poloha dlhých, tenkých priečne postavených buď rovných, alebo mierne zvlnených výbežkov 7. tergitu. Veľkosť samcov je 5 – 7 mm a majú rozpätie 14 – 17 mm, samice sú veľké 6 – 8 mm s rozpätím 14 – 16 mm (Winkler, 1957).

Larvy sú dlhé 6, 5 – 8 mm. Proximáln články štetov majú 1ľ – 14 štetiniek (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra digitata. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-digitata-kempny-1899/Accessed on current date.