img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra fusca (LINNAEUS, 1758)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Bohato rozšíreným druhom pošvatiek z rodu Leuctra je Leuctra fusca nachádzaný vo všetkých 14 povodiach. Vyskytuje sa v kolínnych a nižších podhorských nadmorských výškach. Najfrekventovanejšie sa nachádzal v hyporitrálových a metaritrálových úsekoch flyšových a karbonátových malých až stredne veľkých tokov. Nachádzaný bol v celej škále rádov toku s jadrom výskytu v 4. – 6. ráde.

6. abdominálny tergit samcov je s párom plochých výbežkov, ktoré sú o niečo viac od seba vzdialené než šírka jedneho z nich. 7 tergit s párom veľkých, zašpicatených, dozadu silne zbiehavých výbežkov. Na 9. tergite je pigmentované plôška v podobe dvoch trojuhoľníkov bu’d spojených, alebo oddelených. Supraanálni lobus okrúhli, dlhý, stopkovitý. Samčia subgenitálna platnička s dvoma krátkimi tupími lalokmi. Samce sú veľké 6 –  8 mm a rozpätie majú 13 – 16 mm, samice 7 – 9 mm a  rozpätie 16 – 19 mm. Doba imág je august až december (Winkler, 1957).

Larva je lahko rozpoznatelňa podľa bohatého lemu dlhých vlniacich sa Štetín na holeniach všetkých nôh. Počet týchto štetín sa pohybuje od 20 – 30. Predohruď je nepravidelne ochlpená. Ochlpenie brušných tergitov je krátke, ochlpenie štetov veľmi dlhé. Veľkosť larvy je 6,5 – 9 mm. Ide o jesenný druh (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra fusca. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-fusca-linnaeus-1758/Accessed on current date.