img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra inermis KEMPNY, 1899

Rozšírenie na Slovensku:

 

Bežne rozšírený druh Leuctra inermis sa takmer dominantne vyskytuje vo všetkých hlavných slovenských povodiach okrem Moravy. Aj keď druh zasahuje aj do panonika, ťažiskom jeho výskytu je karpatikum. Z bohatého množstva údajov bolo určené, že L. inermis je druh podhorských oblastí vyskytujúci sa aj v horských nadmorských výškach. Žije predovšetkým v meta- a hyporitráli, ale zachytený bol vo väčšej alebo menšej miere vo všetkých typoch zón. Lokality výskytu boli rozdistribuované v rámci všetkých typov geologických podloží. Najmenšia frekvencia jeho prítomnosti bola na neovulkanitoch. Zachytený bol v lokalitách s celou škálou rádu toku, ale jadro výskytu bolo na lokalitách s 3. – 5. rádom toku.

Laloky subgenitálnej platničky samíc sú vzadu mierne zvlnené, na mediálnom rohu sa malým výbežkom, ktorý pripomína malý prívesok. U samcov sú pigmentované časti 8. tergitu zaokrúhlené, 9. tergitu viac menej zahrotené. Supraanálny lobus samcov je väčšinou prisadnutý, v niektorých prípadoch je však i mierne stopkovitý. Samce majú veľkosť 4-55 mm a rozpätie 11 – 13,5mm, samice sú veľké 5 -7 mm a majú rozpätie 12,ť – 14,5 mm. Imága lietajú od apríla do augusta (Winkler, 1957).

Larva má na 2. – 10. abdominálnom tergite najmenej jeden pár silnejších štetín. 5. – 6. článok tergitu bruška až so 16 – 18 dlhšími štetinkami. Predohruď je hustejšie ochlpené (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra inermis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-inermis-kempny-1899/Accessed on current date.