img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra major BRINK, 1949

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Leuctra major je menej rozšírený a vyskytujúci sa najmä v severnej polovici Slovenska. Nachádzaný je  v povodiach horného Váhu, Popradu a Dunajca, Hrona, Ipľa, Oravy, Hornádu a Hnilca a Tisy. Druh sa vyskytoval v nadmorských výškach podhorskej kategórie. Dominantne sa vyskytuje v hyporitrálových úsekoch flyšových tokov. L. major má širokú preferenciu habitatov podľa rádu toku. Najčastejšie sa vyskytoval v malých tokochrádom 2 – 5.

Imága sú nápadne veľké samce majú 8 – 10 mm s rozpätím 19- 25 mm, samice 9 – 13 mm a 23 – 26 mm. Dĺžka pronota je zreteľne väčšia než širšia. Lietajú od júla do septembra (Winkler, 1957).

Larva má predohruď a bruško neobyčajne pretiahnuté a holé. Štety majú dlhšie ochlpenie (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra major. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-major-brink-1949/Accessed on current date.