img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra mortoni KEMPNY, 1899

Rozšírenie na Slovenska:

 

Medzi zraniteľné druhy z rodu Leuctra na Slovensku patrí Leuctra mortoni. Jeho počet záznamov je však taký ako napríklad u predchádzajúceho druhu L. major. Zistený bol predovšetkým z centrálnej časti Slovenska, a to najmä z fatransko-tatranskej a beskydskej oblasti a menej výrazne zo Slovenského stredohoria a Rudohoria. V rámci povodí sa vyskytuje v hornom Váhu, Nitre, v Poprade a Dunajci, v Hrone, v Ipli a v Orave. Dominuje v povodí horného Váhu a Oravy. Absentuje na západnom i východnom Slovensku. Tento druh je úzko viazaný na vyššie podhorské nadmorské výšky. Ide o silno  meta- a hyporitrálový druh. Vyskytuje sa vo všetkých typoch geologického podložia s najvyšším počtom výskytov v karbonátových a najmenším v neovulkanických tokoch . Aj keď L. mortoni bol nachádzaný v malých tokoch s rádmi od 1 – 7, najčastejšie sa vyskytoval v tokoch 4. až 6. rádu.

Larva má ochlpenie štetiniek 1. – 9. článku štetín dosahuje do 2/3 dĺžky nasledujúceho článku. Holene sú redšie ochlpené. Dĺžka tergitu nedosahuje trojnásobok najdlhších štetín 4. – 6. tergitu bruška. Telo je sivožlto zafarbené (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra mortoni. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-mortoni-kempny-1899/Accessed on current date.