img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra moselyi MORTON, 1929

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Leuctra moselyi patrí k druhom vyskytujúcim sa v povodí horného Váhu, Popradu a Dunajca, Hrona, Oravy, Laborca a Tisy. Recentne sa nachádza aj v povodí Slanej a Hornádu a Hnilca. Je to druh nekompromisne viazaný k ekoregiónu karpatikum. Lokality výskytu sa nachádzajú v nadmorskej výške vyššieho submontánneho stupňa. Preferuje ritrálové stupne, predovšetkým hyporitrál, ale ojedinele bol nachádzaný aj v premenných biotopoch. Vyskytuje sa vo všetkých prípadoch geologických podloží s dominanciou na karbonátoch. Typická je široká tolerancia na výskyt podľa rádu toku. Centrum výskytu je v malých tokoch 3. – 6. rádu.

Larva má ochlpenie proximálnych článkov štetov veľmi krátke. Obvykle sú ochlpené 4. – 6. tergity bruška (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra moselyi. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-moselyi-morton-1929/Accessed on current date.