img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra nigra (OLIVIER, 1811)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Leuctra nigra je dobre rozšírený druh prítomný vo všetkých povodiach Slovenska. Vyhýba sa nížinným oblastiam Podunajska a Východoslovenskej oblasti. Ide o podhorský druh vyskytujúci sa ale aj v kolínnych oblastiach až po alpínske nadmorské výšky. Dominantne sa vyskytuje v metaritrálových úsekoch s miernym výskytom aj v krenáli. Lokality, na ktorých bol druh prítomný, sa skoro rovnomerne vyskytujú vo všetkých geologických podložiach. L. nigra je nachádzaný v malých tokoch od 1. rádu až po 7. s jadrom výskytu v tokoch 2. – 4. rádu.

U samcov je pár výbežkov na 6. tergite malý a zašpicatený, na 8. tergite je veľký, tmavý chitinizovaný a so zatupenými koncami. Na 9. tergite je priečna uzučká páska. Supraanálny lobus je krátky a prisadnutý. Samice majú dlhú veľmi tmavú subgenitálnu platničku s plytkým a dosť širokým zárezom uprostred zadného konca, v ktorom je vidieť koniec rovnako tmavej kosoštvorcovej dostičky. Táto dostička leží pod subgenitálnou platničkou. Dĺžka a rozpätie: samce 5 – 6 mm a 10 – 14 mm, samice 6 – 9 a 14 – 19 mm. Imága lietajú od apríla do júla (Winkler, 1957).

Larva je pomerne krátka s nápadným ochlpením predovšetkým na pronote. Ochlpenie je dlhé a tvorí lúčovitú obrubu.  Je možné si ju zameniť za larvu druhu L. braueri. Tykadlá sú porastené dlhými chlpmi, ktoré nedosahujú na proximálnych článkoch dĺžku nasledujúceho článku (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra nigra. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-nigra-olivier-1811/Accessed on current date.