img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra prima KEMPNY, 1899

Rozšírenie na Slovensku:

 

Tretí najrozšírenejší druh z rodu Leuctra je Leuctra prima.  Z autekologického aspektu sa len málo líši od druhu L. nigra. Opäť je dominantne zastúpený vo všetkých povodiach Slovenska. Medián hypsometrického rozšírenia je nižší, ale stále je začlenený do submontánnej hypsometrickej kategórie. Dominuje v metaritrále, ale mierne klesá zastúpenie v krenále. L. prima je prítomný vo všetkých typoch podloží. Preferencia habitatov podľa rádu toku je úplne identická s L. nigra. Dominuje v malých tokoch 2. – 4. rádu.

8. abdominálny tergit samcov je s mostíkom, ktorého stredná časť je vytiahnutánana dva pomerne veľké, zahrotené, dozadu rovnobežne smerujúce výbežky. Svetlá časť 8. tergitu pred mostíkom nedosahuje polovicu dĺžky tergitu. Na 9. tergite sú 2 párovité pigmentové plôšky. Supraanálny lobus je kyjakovitého tvaru. Subgenitálna platnička samíc je v zadu takmer polkruhovitá s plytkým zárezom uprostred. Samce sú veľké 5 – 7 mm s rozpätím 13 – 15 mm a samice sú veľké  7 – 9 mm s rozpätím 16 -20 mm. Imága lietajú od februára do mája. Ide o skoro jarný druh, ktorý môže mať larvy vyvinuté už v polovici novembra (Winkler, 1957).

Larva má proximálne články štetov  (3. – 10.) so štetinami, ktoré dosahujú dĺžku nasledujúceho článku. Posledné instary majú telo zafarbené do svetlohneda (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra prima. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-prima-kempny-1899/Accessed on current date.


Leuctra prima 2