img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra pseudosignifera AUBERT, 1954

Rozšírenie na Slovensku:

 

            Výskyt druhu Leuctra pseudosignifera absentuje v povodiach Dunaja a Ipľa. Je to druh preferujúci vyššie (nižšie horské) nadmorské výšky epi- a metaritrálu. V nižšom množstve bol zaznamenaný aj v prameňoch. Vyskytuje sa v tokoch tečúcich všetkými typmi podloží, ale dominantne na karbonátoch. Predovšetkým je to druh 2. – 4. rádu toku.

Larva má mediálne tergity bruška so štetinami, ktoré sú kratšie ako 2/3 dĺžky článku. Dĺžka štetín 3. – 10. článku štetov dosahuje dĺžku nasledujúceho článku štetov (Krno, 2013). Ide o jarný druh.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra pseudosignifera. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-pseudosignifera-aubert-1954/Accessed on current date.


DA7A6136