img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra quadrimaculata KIS, 1963

Rozšírenie na Slovensku:

 

Typickým druhom karpatika východného Slovenska je Leuctra quadrimaculata. Zaznamenaný bol len v povodiach Tople a Tisy, recentne aj v povodí Laborca. L. quadrimaculata sa črtá ako druh podhorských až horských oblastí s úzkou ekologickou valenciou k hypsometrickému rozšíreniu. O L. quadrimaculata môžeme hovoriť ako o druhu epiritrálu a krenálu vyskytujúcom sa predovšetkým v malých tokoch flyšového podložia. Dominantne sa vyskytuje v tokoch 1. až 4. rádu.

Larvy majú ochlpenie brušných tergitov dlhšie. Dĺžka tergitu nedosahuje dvojnásobok najdlhších štetín 4. – 6. tergitu bruška (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra quadrimaculata. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/leuctra-quadrimaculata-kis-1963/Accessed on current date.