img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Amphinemura borealis (MORTON, 1894)

Rozšírenie na Slovensku:

Amphinemura borealis je typický zraniteľny chladnomilný zástupca kolínneho až submontánneho stupňa, vyskytujúca sa v povodiach horného Váhu, Popradu a Dunajca, Hrona a najhojnejšie v povodí Oravy a Hornádu a Hnilca. Vyskytuje sa v stredne veľkých tokoch 3. – 6. rádu s jadrom výskytu v hyporitrálových úsekoch. Najviac lokalít výskytu sa nachádzalo na geologickom podloží kryštalinika a karbonátov. Je považovaný za progresívny okrajový elelment severského ladovca.

Subanálne chlopne samcov sú dvojkanné.  Mediálny výbežok je málo patrný, naproti tomu je laterálny výbežok mohutne vyvinutý, dosahuje po vrch stredného laloka a tam je zakončený 4-5 silnými tmavými tŕňmi. Stredný lalok nesie kľukatý chitínový sklerit rôznej šírky, na konci je zašpicatený. Supraanálni lobus jednoduchý. Samice sú charakteristické dvojitou subgenitálnou platničkou, z toho zadná (8. sternit) je výraznejšia, pretože je silne chitinizovaná a tmavo zafarbená. Vaginálne chlopne sú od seba značne oddelené, viac, než ich vlastná šírka. Samci majú dĺžku a rozpätie 4-5 a 15-16 mm, samice 5-7 a 16 mm (Winkler, 1957).

Larvy majú dĺžku  4,5-6 mm. sú ľahko identifikovateľné podľa mohutného, dlhého ochlpeného cerku. Dĺžka ochlpenia 8.-10. článku štetov dosahuje alebo presahuje nasledujúci článok. Ochlpenie zadných stehien a najmä holení, presahuje ich šírku (Krno, 2013). Imága lietajú od mája do augusta.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Amphinemura borealis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/amphinemura/amphinemura-borealis-morton-1894/Accessed on current date.