img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Amphinemura standfussi (RIS, 1902)

Rozšírenie na Slovensku:

Pomerne častý druh z radu je Amphinemura standfussi, prítomný v každom slovenskom povodí okrem Tople a Laborca. Má širokú valenciu hypsometrického rozšírenia – od planárneho až po subalpínsky stupeň, no vyskytuje sa najmä v podhorských oblastiach. Preferuje toky nižších rádov (2. – 4.), jeho minimá siahajú do tokov 1. rádu a maximá do tokov 7. rádu. Je úzko viazaný na výskyt v malých tokoch pretekajúcich po flyši, kryštaliniku a karbonátoch. V prvom rade je to druh meta- a epiritrálu menej hyporitrálu. Vyskytuje sa v malej miere aj vo vysokohorských plesách. Je považovaný za progresívnu formu južného okraja ľadovca.

U samcov sú subanálne chlopne trojklanné, všetky výbežky sú na konci viac či menej vytočené do strany. Oba bočné výbežky nesú na konci po niekoľko tuhých štetín, stred je holý. Z výbežkov je najmohutnejší prostredný, ktorý dosahuje až koniec stredného laloku. Stredný lalok je mäkký, bez zvláštností. Subgenitálna platnička je len s veľmi krátkym výbežkom. U samíc je charakteristické rozdelenie vaginálnych chlopní na 4 lalôčiky. Samci majú dĺžku a rozpätie 4-5 a 12-14 mm, samice 6-7 a 15-17 mm (Winkler, 1957).

Larvy dorastajú do veľkosti 4,5-5 mm. články štetov sú valcovité a rovnomerne široké. Ochlpenie zadných stehien a najmä holení je krátke (Krno, 2013). Imága vyletujú od júna do októbra.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Amphinemura standfussi. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/amphinemura/amphinemura-standfussi-ris-1902/Accessed on current date.