img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Amphinemura sulcicollis (STEPHENS, 1836)

Rozšírenie na Slovensku:

Najčastejšie sa vyskytujúci zástupca rodu je ritrálový druh Amphinemura sulcicollis, ktorý žije vo všetkých povodiach s výnimkou povodia Moravy, Dunaja, Ipľa a Tisy. Ide o submontánny druh zasahujúci aj do kolínneho a montánneho stupňa. Má širokú valenciu, čo sa týka výskytu podľa rádu toku. Nájdeme ho v malých tokoch od 1. rádu až po 8. Zdržiava sa v tokoch ovplyvnených karbonátovým geologickým podložím.

Subanálne chlopne samcov sú dvojkanné, mediány z oboch výbežkov sú slabšie chitinizované, kratšie a tupo zaokrúhlené, oproti tomu laterálne sú silno chitinisované, asi v polovici svojej dĺžky sa ohýba smerom k hlavnému koncu a vyčnieva nad dorzálnu stranu posledného tergitu. Stredný lalok mäkký, bez zvláštnych znakov. Samičie vaginálne chlopne sú tesne k sebe priľahnuté, štvorhranné, bez zaoblených rohov, čierno lesklé. Dĺžka a rozpätie samcov je  4-5 mm a 13,5-14,5 mm, samice 6-7 a 17-18 mm (Winkler, 1957).

Larvy dorastajú  do dĺžky 4-6 mm. 8. 10. článok štetov s dlhým jemným ochlpením, dĺžka najdlhších štetín štetu presahuje polovicu dĺžky nasledujúceho článku. pomer medzi šírkou a dĺžkou zadného stehna je ≥ 1/3. Holeň je husto ochlpená (Krno, 2013). Imága lietajú od apríla do septembra.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Amphinemura sulcicollis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/amphinemura/amphinemura-sulcicollis-stephens-1836/Accessed on current date.