img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Amphinemura triangularis (RIS, 1902)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Amphinemura triangularis je druh známy zo všetkých povodí ležiacich v karpatiku. Typický je úzkou valenciou hypsometrického rozšírenia. Ide o podhorský ritrálový druh malých tokov pretekajúcich predovšetkým cez karbonátové podložie. Čo sa týka rozšírenia na základe rádu toku, je tolerantný takmer na všetky toky s výnimkou tokov s 8. rádom.

Subgenitálnu chlopňu majú samce dvojkannú, mediánny výbežok je krátky a tupý, laterálny dlhý, zaostrený, asi v polovici dĺžky obrátený do hora a k hlavnému koncu. Nedosahuje však vrcholu stredného laloka. Stredný lalok na prednom okraji je lemovaný dlhým skleritom. Druhý sklerit leží od vrcholu laloka kaudálne, je slabšie chitinizovaný, nesie však niekoľko silných štetín. Samičie vaginálne chlopne sú od seba odtiahnuté a sú obdĺžnikovitého tvaru s rohmi viac menej zaokrúhlenými. Subbenitálna platnička je pomerne silne vyvinutá, takže vaginálne chlopne sú z časti zakryté. Dĺžka a rozpätie samcov sa pohybuje od 4-6 a od 12-14 mm u samíc od 5-6 a od 13-17mm (Winkler, 1957).

Larva je dlhá 4-6 mm. 8. – 10. článok štetov s krátkym jemným ochlpením, dĺžka najdlhších štetín štetu nepresahuje polovicu dĺžky nasledujúceho článku. Pomer medzi šírkou a dĺžkou zadného stehna je <1/3. Holeň je zriedka ochlpená (Krno, 2013). Imága poletujú od apríla do júla.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Amphinemura triangularis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/amphinemura/amphinemura-triangularis-ris-1902/Accessed on current date.