img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemoura babiagorensis SOWA, 1964

Rozšírenie na Slovensku:

 

Ojedinelým druhom na Slovensku je Nemoura babiagorensis zachytený v 15 lokalitách, a to v povodí horného Váhu, Popradu a Dunajca, Hrona a Tople. Za výnimočný sa pokladá nález z povodia Moravy pri Lozorne (Pastuchová a Krno, 2010). N. babiagorensis je podhorský až horský ritrálový druh obývajúci toky pretekajúce hlavne po karbonátoch. Možno ho nájsť v tokoch s rádom od 1 až po 6 . Larvy majú štetiny na 15- 16 článku štetu výrazne kratšie ako 1/2 dĺžky nasledujúceho článku (Krno, 2013). Imága lietajú od apríla až do augusta.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

PASTÚCHOVÁ, Z., KRNO, I. 2010. Ephemeroptera and Plecoptera communities of immpoundment subsystems (inlets, reservoirs, outlets) in west Slovakia. Lauterbornia. 69: 107-115.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemoura babiagorensis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemoura/nemoura-babiagorensis-sowa-1964/Accessed on current date.