img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemoura dubitans MORTON, 1894

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Nemoura dubitans je na Slovensku rozšírený len výnimočne. Osídľuje predovšetkým planárne časti tokov, a to hlavne v povodí Hrona. Zachytený bol tiež v povodí Moravy, Nitry, Hornádu a Hnilca a Laborca. Za neobvyklý je považujeme nález v povodí Turca v nadmorskej výške 520 m n. m. (Krno, 2002d). Z našich výsledkov vyplýva, že ide predovšetkým o druh vyskytujúci sa v nížinách a sčasti v kolínnych nadmorských výškach. Dominovali lokality na neovulkanitových a flyšových podložiach . N. dubitans je predovšetkým potamálový druh vyskytujúci sa aj v hyporitrále. Vyskytuje sa v tokoch vyšších rádov (4. – 6. rádu). Je tolerantnejší k veľkostiam tokov oproti ostatným druhom z analyzovaného rodu. Známy je hlavne zo stredne veľkých tokov.

Larva má povrchové ochlpenie štetov riedke. Tergity 3. – 7. článku bruška len s krátkymi distálnymi chlpmi (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2002. Vplyv vodnej nádrže na štruktúru zoobentosu Turca. Mathias Belivs Univ Proc., 2: 107-121.
KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemoura dubitans. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemoura/nemoura-dubitans-morton-1894/Accessed on current date.