img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemoura flexuosa AUBERT, 1949

Rozšírenie na Slovensku:

Nemoura flexuosa je široko rozšírený druh nachádzajúci sa v každom slovenskom povodí s výnimkou nížinných oblastí. Vyskytuje sa predovšetkým v kolínnom stupni, ale pomerne častý je aj v podhorských oblastiach. Ide o druh meta- a hyporitrálu na flyšových a karbonátových podložiach. Druh bol nájdený v tokoch s rádom od 1 až po 7 s jadrom výskytu v tokoch 3. až 5. rádu. Preferuje malé toky.

Larva má okrajové štetiny predohrude krátke a kyjakovité(Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemoura flexuosa. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemoura/nemoura-flexuosa-aubert-1949/Accessed on current date.