img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemoura fusca KIS, 1963

Rozšírenie na Slovensku:

 

Z hľadiska rozšírenia je veľmi významný druh Nemoura fusca. Ide o druh karpatika vyskytujúci sa jedine vo Východných Karpatoch v povodí Tisy. Je to striktne horský stenoekný druh pramenísk a malých tokov 1. – 3. rádu. Lokality výskytu sa nachádzali na flyšovom podloží.

Štetiny u lariev na 15.-16. článku štetu presahujú 1/2 nasledujúceho článku (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemoura fusca. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemoura/nemoura-fusca-kis-1963/Accessed on current date.