img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemoura marginata PICTET, 1835

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Nemoura marginata sa vyskytuje vo všetkých povodiach s výnimkou povodí Popradu a Dunajca, Oravy a Tisy. Uprednostňuje výskyt v nadmorských výškach kolínneho o submontánneho stupňa. Obsadzuje ritrálové a pramenné úseky. Nebol zaznamenaný žiaden vplyv geologického podložia na jeho rozšírenie. N. marginata sa prednostne vyskytuje v malých tokoch1. až 4. rádom.

Ide o menší druh. Hlava dospelého jedinca je lesklo čierna, pronotum je zvyčajne svetlejšie. Tykadlá sú v bazálnej časti žlté, ku koncu tmavšie až čierne. U samcov sú cerky pri pohľade zo strany sú priame, značne presahujú subanálne chlopne. Pri pohľade z dola alebo zhora  sú prehnuté, na konci so zreteľným zúbkom  smerujúcim do strany. A s iným, menej zreteľným zúbkom v pokračovaní osy cerku, ktorý podporuje mäkkú vnútornú stranu. Subanálne chlopne majú vnútorné okraje priame, bez zrejmého prehnutia. Supraanálny lobus podlhovastý, pri pohľade z boku objemný. Subgenitálna plôška samice je málo vyvinutá, jej šírka sa rovná asi polovici šírky 7. sternitu. Samce  dorastajú do veľkosti  4-7 mm a majú rozpätie 13 -19 mm, samice  do 5-8 mm s rozpätím 17-25 mm. Doba imág je dosť dlhá, od apríla do septembra (Winkler, 1957).

Larvy majú 15. – 16. článok štetov 2,6 – 2,8 krát taký dlhý ako široký (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemoura marginata. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemoura/nemoura-marginata-pictet-1835/Accessed on current date.