img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemoura monticola RAUŠER, 1965

Rozšírenie na Slovensku:

 

Nemoura monticola je vyhranený druh ekoregiónu karpatikum. Nevyskytuje sa v povodiach Dunaja, Slanej, Laborca a Tisy. Úplne absentuje vo Východných Karpatoch. Je to druh, ktorý z rodu Nemoura preferuje výskyt v najvyšších nadmorských výškach (medián = 1055 m n. m.). N. monticola je predovšetkým druh pramenísk a epiritrálu. Príznačná je úzka väzba na toky s 1. a 2. rádom. Toky, v ktorých sa vyskytuje, sú charakterizované najmä malou rozlohou povodia a pretekajú po všetkých typoch geologických podloží okrem neovulkanitov.


Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemoura monticola. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemoura/nemoura-monticola-rauser-1965/Accessed on current date.