img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemoura sciurus AUBERT, 1949

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Nemoura sciurus bol zaznamenaný v povodiach Moravy, Dunaja, horného Váhu, Hrona a Slanej. Z rozšírenia sú zjavné 4 centrá výskytu – Malé Karpaty, Javorníky a Kysuce, Štiavnické vrchy a Slovenský Kras. Z analýzy rozšírenia je zjavné, že N. sciurus je predovšetkým kolínny a podhorský druh meta- a hyporitrálu a z malej časti krenálu. Druh bol nájdený v tokoch s rádom od 1 až po 6 s jadrom výskytu v tokoch 2. až 4. rádu. Žije v malých tokoch predovšetkým tečúcich po kryštaliniku.

Larva má 5. – 10. článok štetu s krátkymi štetinami, ktoré dosahujú maximálne do 2/3 dĺžky nasledujúceho článku štetu. Štetiny 15. – 16. článku štetu dosahujú len do 1/2 ich dĺžky. Ochlpenie distálnej časti tergitov bruška je rôzne dlhé (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemoura sciurus. In Plecoptera Slovaca.https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemoura/nemoura-sciurus-aubert-1949/Accessed on current date.