img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemoura uncinata DESPAX, 1934

Rozšírenie na Slovensku:

 

Bohato rozšírený druh z rodu Nemoura je Nemoura uncinata. Vyskytuje sa v podhorských častiach slovenských povodí s výnimkou povodia Moravy a Dunaja, ale bol ojedinele zistený aj v nižších či vyšších nadmorských výškach. Preferuje ritrálové úseky a v slabšej miere aj prameniská s flyšovým a karbonátovým podložím. Druh bol nájdený v tokoch s rádom od 1 až po 7 s jadrom výskytu v tokoch 3. až 5. rádu. Preferuje malé toky. Z ekologického aspektu má takmer identické nároky ako N. flexuosa, ktorý je však hojnejšie na Slovensku rozšírený.

Larva má okrajové štetiny predohrude dlhé a zašpicatené (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemoura uncinata. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemoura/nemoura-uncinata-despax-1934/Accessed on current date.


Nemoura uncinata