img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Protonemura aestiva KIS, 1965

Rozšírenie na Slovensku:

 

Nie pomerne častým zástupcom je predovšetkým pramenný druh Protonemura aestiva vyskytujúci sa hlavne v západných a východných častiach Slovenska . Nie je vôbec známy v povodiach horného Váhu, Popradu a Dunajca a Oravy. Ide o podhorský druh s možnosťou výskytu aj v podhorských či horských častiach tokov. Najbežnejšie sa vyskytuje vo flyšových tokoch 1. až 3. rádu. Larvy majú párové štetiny na 4. – 6. tergite bruška a sú dlhšie ako 1/3 jeho dĺžky, na týchto tergitoch sú na distálnom konci medzi dlhšími štetinami krátke, v proximálnej časti sú štetiny rozšírené a tupo zakončené (Krno, 2013). Imága lietajú od apríla až do augusta.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Protonemura aestiva. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/protonemura/protonemura-aestiva-kis-1965/Accessed on current date.