img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Protonemura austriaca THEISCHINGER, 1976

Rozšírenie na Slovensku:

 

Protonemura austriaca patrí výlučne ku karpatským druhom nachádzajúci sa v centrálnej a severnej časti Slovenska. Úplne absentuje v nížinných oblastiach a tým pádom nie je zaznamenaný z povodia Moravy, Dunaja, Laborca a Tisy. P. austriaca uprednostňuje horské oblasti ritrálových úsekov tokov tečúcich po kryštalinickom a karbonátovom geologickom podloží. Najčastejšie sa vyskytuje v tokoch 2. až 4. rádu.

Larvy majú na 4.-6. tergite bruška krátke párové štetiny, ktoré dosahujú asi 1/3 dĺžky príslušného tergitu. Na celom povrchu týchto tergitov sú okrem dlhších štetín aj štíhle, ostro zakončené štetiny. Ide o univoltínny letný druh (júl- august) (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Protonemura austriaca. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/protonemura/protonemura-austriaca-theischinger-1976/Accessed on current date.