img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Protonemura autumnalis RAUŠER, 1956

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Protonemura autumnalis predstavuje  zástupcu meta- a hyporitrálu podhorských nadmorských výšok absentujúci v povodiach Moravy, Dunaja, Popradu a Dunajca a Tisy. Jadro výskytu je na strednom a severnom Slovensku. Preferuje toky 2. až 4. rádu na karbonátovom podloží.

Najdlhšie štetiny 4. – 6. tergitu bruška lariev vždy výrazne presahujú polovicu dĺžky príslušného článku. Povrchové štetiny na tergitoch bruška majú tyčinkovitý alebo rozšírený tvar. Až 8. článok štetu vyvinutých lariev je taký široký ako dlhý. Univoltínny jesenný druh (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Protonemura autumnalis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/protonemura/protonemura-autumnalis-rauser-1956/Accessed on current date.