img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Protonemura brevistyla (RIS, 1902)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Protonemura brevistyla je zriedkavo rozšírený druh karpatika s obmedzeným areálom výskytu na Vysoké a čiastočne Nízke Tatry. Z toho vyplýva rozšírenie len v povodiach horného Váhu, Popradu a Dunajca a Hrona. Je to druh osídľujúci, nielen v rámci rodu, ale celej fauny, oblasti s najvyššími nadmorskými výškami kategorizovanými ako subalpínsky a alpínsky stupeň. Ide o progresívny element okrajovej fauny južného  ľadovca. Determinovaný bol najčastejšie z prítokov a odtokov vysokohorských plies, ale i z ich litorálu. Tieto lokality sa nachádzali takmer výlučne na kryštalinickom geologickom podloží. Preferuje toky 1. až 2. rádu.

Samčia subanálna platnička okrem ihlice je v mediálnej časti vytiahnutá ešte do druhej. Laterálny výbežok je silne vyvinutý a má asi rovnakú dĺžku ako ihlica. ihlica je potom široká, obrvená, podľa svojho postavenia sa javí buď zaostrene alebo zaokrúhlene. Dosahuje asi polovicu dĺžky stredného laloku. Stredný lalok na prednom okraji je lemovaný rovnako širokým skleritom, ktorý na konci nesie niekoľko silných štetín. Supraanálnu lobus na konci je charakteristicky rozšírený a useknutý.  Subgenitálna platnička samice je asi taká dlhá ako 8. sternit, zadný okraj oblúkovito zaokrúhlený. Veľkosť a rozpätie imág je u samcov 4-5 mm a 13-15 mm, u samíc je to 7-8 mm a 17-22mm (Winkler, 1957).

Larvy sa vyznačujú veľmi dlhými zaškretenými tracheálnymi žiabrami a dlhými subanálnymi chlopňami. Párovité najdlhšie štetiny 4. – 6. bruška sú veľmi krátke, nepatrne dlhšie ako ostatné okrajové štetiny (Krno, 2013). Ide o letný druh vyletujúci  od júla do októbra.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Protonemura brevistyla. In Plecoptera Slovaca.https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/protonemura/protonemura-brevistyla-ris-1902/Accessed on current date.