img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Protonemura hrabei RAUŠER, 1956

Rozšírenie na Slovensku:

 

Dostatočne rozšíreným druhom je Protonemura hrabei, zaznamenaný s výnimkou povodia Slanej a Laborca vo všetkých povodiach. V prvom rade je to však druh stredného a severného Slovenska. Skoro úplne chýba na západnom a južnom Slovensku. Ide o podhorský až horský druh ritrálu rovnomerne rozdistribuovaný vo všetkých geologických podložiach. Má relatívne širokú valenciu k preferencii rádu toku, najčastejšie sa nachádza v tokoch 3. až 5. rádu.

U lariev najdlhšie štetiny 4. – 6. tergitu bruška dosahujú polovičnú dĺžku príslušného článku, povrchové štetiny na tergitoch bruška sa v distálnej časti výrazne zužujú, najdlhšie majú tvar ostrochy, už 6. článok štetu vyvinutých lariev je taký široký ako dlhý. Ide o univoltínny jesenný druh (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Protonemura hrabei. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/protonemura/protonemura-hrabei-rauser-1956/Accessed on current date.


_A7A3793