img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Protonemura intricata (RIS, 1902)

Rozšírenie na Slovensky:

 

Najrozšírenejším druhom z rodu Protonemura je Protonemura intricata. Je to tretí najfrekventovanejší druh plecopterofauny Slovenska. Dominantne sa objavuje vo všetkých štrnástich povodiach, vyhýba sa Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Preferuje kolínne a podhorské zóny, ale vystupuje aj do horských nadmorských výšok. Je to hlavne metaritrálový druh karbonátových tokov. Nachádza sa vo všetkých rádoch toku s jadrom výskytu v tokoch 3. až 5. rádu.

Subanálna chlopňa samcov je na konci so zreteľne odškrtenou ihlicou, odbočuje takmer v prvom uhle šikmo hore. Supraanálny lobus vždy s malým bradavicovitým výrastkom  na hornom okraji pred koncom.  Samica jko jediná z našich druhov má okrem zvyčajnej subanálnej platničky  ešte ďalšiu, mierne vystupujúcu a pigmentovanú platničku na 9. sternite. Dĺžka a rozpätie samcov  5 -6,5 a 13, 5 – 15 mm, samice 6 – 8,5 a 17 – 19 mm (Winkler, 1957).

Párovité štetiny tergitov  lariev sú dlhé a dosahujú dĺžku príslušného tergitu (>0,43). Na týchto tergitoch sú okrem dlhších štetín len tupo zakončené krátke tyčinkovité štetiny (Krno, 2013). Imága lietajú od  apríla do júla.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Protonemura intricata. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/protonemura/protonemura-intricata-ris-1902/Accessed on current date.


samica, 9.10.2013, Starhrad