img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Protonemura montana KIMMINS, 1941

Rozšírenie na Slovensku:

 

Protonemura montana je typickým druhom horských nadmorských výšok obývajúci skoro výlučne len fatransko – tatranskú geomorfologickú oblasť karpatského ekoregiónu. Dominantne je zastúpený v povodiach horného Váhu, Popradu a Dunajca, Hrona, Ipľa, Oravy. Málo prítomný je v povodí Nitry a Tisy. Preferuje ritrálové zóny s dôrazom na epiritrál a toky v karbonátovom a v menšej miere kryštalinickom podloží. Nie je výnimočné ho nájsť v tokoch od 1. až po 7. rád, ale je charakteristický pre toky 2. až 4. rádu.

Larvy majú prvých 6 článkov bruška rozdelených na tergit a sternit, na distálnom konci 4. – 6. tergitu bruška výrazne dlhšie tyčinky. Ide o univoltínny letný druh (júl- august) (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Protonemura montana. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/protonemura/protonemura-montana-kimmins-1941/Accessed on current date.


 

samica, ĽUbochňa, 10. 7. 2013