img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Protonemura nimborum (RIS, 1902)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Protonemura nimborum sa zo zistených výsledkov prezentuje ako horský druh epiritrálových bystrín, ktorý sa výnimočne môže vyskytovať od kolínneho až po alpínsky hypsometrický stupeň. Centrum výskytu je vo fatransko-tatranskom celku a čiastočne aj v Slovenskom stredohorí ekoregiónu karpatikum. Prevláda v povodí horného Váhu, Popradu a Dunajca, Hrona, Ipľa a Oravy, s menšou frekvenciou aj v povodí Hornádu a Hnilca či Tisy. Čo sa týka preferencie tokov podľa rádu, situácia je rovnaká ako pri P. montana (medián = 3. rád). Vyskytuje sa predovšetkým v tokoch tečúcich na karbonátovom a kryštalinickom geologickom podloží.

Na subanálnych chlopniach samcov je laterálny výbežok je malý až nepatrný, takže  subanálna chlopňa býva štvorhranného tvaru. Mediánne ihlica je zreteľne odsadené od vlastného tela chlopne, štíhla, ostrá, zahnutá dopredu. Veľmi výrazný je stredový lalok, ktorý má na zadnej strane pod vrcholom veľký, hlboký zárez. K laloku sa bočne prikladá sklerit, lemujúci v distálnej polovici predný okraj s niekoľkými silnými štetinami. Subgenitálna platnička samíc  je dlhá asi ako 8. sternit, zadný okraj uprostred so slabým zárezom, subanálna chlopňa zreteľne zašpicatená. Dĺžka a rozpätie imág je u samcov 5 – 9,5 a 15 – 21,5 mm, u samíc 8 – 12,5 a 19 – 24 mm (Winkler, 1957).

Párovité štetiny lariev chýbajú na tergitoch bruška, subanálna chlopňa je značne dlhá a špicatá (Krno, 2013). Imága lietajú od apríla do júna.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Protonemura nimborum. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/protonemura/protonemura-nimborum-ris-1902/Accessed on current date.