img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Protonemura nitida (PICTET, 1835)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Priestorovo široko rozdistribuovaným druhom v rámci Slovenska je Protonemura nitida prítomným okrem Oravy a Laborca vo všetkých povodiach. Je charakteristický úzkou valenciou na toleranciu nadmorskej výšky. Dominuje v podhorských nadmorských výškach s mediánom výskytu 645 m n. m. Jeho rozšírenie je hlavne v karbonátových tokoch 3. – 5. rádu metaritrálových a menej výrazne hyporitrálových úsekov.

U samcov z oboch stredových výbežkov sa tvorí krátka obrvená ihlica, na konci rozdelená na niekoľko malých tŕňov. Laterálny výbežok je o niečo kratší ako ihlica. Sklerit predného laloku je na konci  zúžený a pod vrcholom laloku končí zašpicatením a ďalej je v tvare supraanálenho lobusu. Subgenitálna platnička samice je vzadu dvakrát plytko vykrojená tak, źe jej zadný okraj je zvlnený. Dĺžka a rozpätie: samec 6-8,5 a 18 – 22 mm, samica 7 – 10,5 mm a 18 – 24 mm (Winkler, 1957).

Larva má abdominálne segmenty 1. – 5. rozdelené na tergit a sternit. Párovité štetiny na brušných tergitoch krátke. Štetiny 4. – 7. článku štetov dosahujú k distálnemu koncu nasledujúceho článku. Na 9. – 11. článku presehujú 3/4 nasledujúceho článku, najdlhšie štety na 4. – 6. tergite nepresahujú 1/2 dĺžky tergitu, veľmi tenké krátke štetinky na okrajoch brušných tergitov (Krno, 2013). Ide o letný druh, vývin ukončený júl – august.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Protonemura nitida. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/protonemura/protonemura-nitida-pictet-1835/Accessed on current date.