img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Protonemura praecox (MORTON, 1894)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Posledným zástupcom rodu je Protonemura praecox, druh bežne sa vyskytujúci vo všetkých povodiach Slovenska. Rozšírenie i ekologické nároky druhu sú porovnateľné s P. intricata. Jeho frekvencia výskytu v rámci celej fauny nie je však až tak vysoká ako pri P. intricata. Preferuje kolínne a podhorské zóny, ale vystupuje aj do horských nadmorských výšok. Je to hlavne metaritrálový druh karbonátových tokov. Nachádza sa vo všetkých rádoch toku s jadrom výskytu v tokoch 3. až 5. rádu.

Druh sa od ostatných druhov rodu líši krátkym výbežkom subanálnej chlopne u samcov a u samcov tiež krátka dĺžka subgenitálnej platničky. Rovnako je charakteristický tvar supraanálneho lobusu: je priamy, po celej dĺžke takmer rovnako silný, na spodnej strane silne chitinizovaný a dlhým riedkym riedkom zubov. Ventrálny prívesok je neobyčajne objemný. Samci majú dĺžku a rozpatie 7,5 a 18 – 20 mm, samice 8 – 10 a 22 – 24 mm (Winkler, 1957).

Larvy  majú svetlo zafarbené  lámavé párové dlhé tyčinky tergitov bruška, ktoré sú kratšie ako polovica dĺžky tergitu, kvapkovité a tyčinkovité krátke štetinky na ploche týchto tergitov. Jarný druh lietajúci marec až apríl (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Protonemura praecox. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/protonemura/protonemura-praecox-morton-1894/Accessed on current date.