img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Brachyptera risi (MORTON, 1896)

Rozšírenie na Slovensku:

 

 

Brachyptera risi (Morton, 1896) je hojne rozšírený euryekný druh. Je možné ho považovať za kolínny až submontánny taxón zasahujúci aj do nížin či horských oblastí. Preferuje toky 3. až 5. rádu pretekajúce najmä v úsekoch meta- a hyporitrálu po flyšovom geologickom podloží. Vyskytuje sa vo všetkých povodiach územia Slovenska v malých tokoch. Výskytuje sa často spolu s druhom B. seticornis. Ide o eurosibírsky geoelement. Larvy patria medzi zoškrábávače. Preferuje prevažne oligosapróbne vody. Je to druh so sapróbnym indexom 1,4 a indikačnou váhou 3.

Samce dospelých jedincov dosahujú dĺžku 8 – 11 mm s rozpätím krídel 18 – 25 mm, samice sú o niečo väčšie 8- 14 mm a 22 – 27 mm. Zafarbenie imág je tmavohnedé gaštanové až takmer čierne. Pronotum jemne svetlejšie najmä na okrajoch. „Zadymené“ krídla sú s priečnymi troma výraznými kruhmi. ide o jarný druh. Doba imág je od marca do júna (Winkler, 1957).

Svetlohnedé až hnedé larvy sú štíhle s dlhými nohami, tergity bez kresby. Subgenitálna platnička je u oboch pohlaví jazýčkovitého tvaru. U Samcov sú subanálne chlopne pretiahnuté a zahnuté do strán, pripomínajú kamzičie rožky. Predohruď he obdĺžnikovitého tvaru, jeho zadná časť je asi tak široká ako šírka hlavy (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Brachyptera risi. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/brachyptera/brachyptera-risi-morton-1896/Accessed on current date.