img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Brachyptera seticornis (KLAPÁLEK, 1902)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Z ekologického aspektu druh Brachyptera seticornis (Klapálek, 1902) je podobným druhom ako B. risi. Je to druhý najčastejšie sa vyskytujúci druh pošvatiek na Slovensku (357 lokalít výskytu) zaznamenaný vo všetkých povodiach. Uprednostňuje malé metaritrálové toky 3. až 5. rádu pretekajúce po všetkých 4 základných geologických podložiach, ale hlavne po kryštaliniku. Rozšírenie oproti B. risi je vo vyšších nadmorských výškach. Dolný kvartil začína približne na úrovni mediánu hypsometrie B. risi. Ide teda o podhorský druh vyskytujúci sa aj v kolínnom a horskom stupni. Menej často ho možno nájsť aj v nížinných i supramontánnych a subalpínskych zónach. Zo zoogeografického hľadiska je však radený ako atlanticko-mediteránny geoelement. Ide o jarný druh, imága lietajú od marca až do júla. Uprednostňuje oligosapróbne vody. Vyznačuje sa indikačnou váhou 3 a sapróbnym indexom 0,8. Podobne ako ostatné slovenské druhy rodu Brachyptera aj R. seticornis patrí medzi zoškrabávače (Krno, 2013).

Larvy sú mierne zavalité, pomerne rovnomerne hnedo zafarbené. 10. tergum bruška s veľkými svetlými škvrnami štvorcového tvaru. Paraprokty samcov sú mierne zahnuté. Stredohruď je s tmavými škvranami sekerkovitého tvaru (Krno, 2013).

Imága sú prevažne gaštanovej farby. Krídla s troma dymovými pruhmi. Pronotum je červenohnedé s tmavými kľukatými drsnatinami. Obe pohlavia majú neobvykle veľkú subgenitálnu platničku. Samce majú dĺžku 7-13 mm s rozpetím 20 – 25mm a samice 8 -16 mm s rozpetím 22 – 30 mm (Winkler, 1957).


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Brachyptera seticornis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/brachyptera/Accessed on current date.


female

Viac fotografií nájdete v galérii