img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Brachyptera starmachi SOWA, 1966

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Brachyptera starmachi Sowa, 1966 je výhradne druh Karpát preferujúci horské epiritrálové úseky 3. rádu. Obsadzuje však aj toky nižších i vyšších rádov, maximálne však 5. rád. Nachádza sa v povodiach horný Váh, Poprad a Dunajec, Hron, Orava, Slaná, Hornád a Hnilec a Laborec v malých tokoch na karbonátoch a kryštaliniku. Ide o typického zoškrabávača netolerantného k odprírodneniu habitatov. Predstavuje karpatský geoelement. Vyskytuje sa v čistých xenosapróbnych vodách. Indikačná váha druhu je 4 so sapróbnym indexom 0,3. Je to predjarný druh, imága lietajú od apríla do júna.

Larvy majú na 10. tergume malé úzke svetlé škvrny. Paraprokty samcov sú výrazne zahnuté, stredohruď je vajcovitého tvaru s tmavými škvrnami.


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Brachyptera starmachi. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/brachyptera/brachyptera-starmachi-sowa-1966/Accessed on current date.