img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Brachyptera braueri (Klapálek, 1900)

Rozšírenie na Slovensku:

 


 

Brachyptera braueri (Klapálek, 1900) je zriedkavý a pravdepodobne na našom území už vyhynutý druh. U nás na Slovensku sa vyskytoval výlučne v Panónskej panve. Naposledy bol zaznamenaný  Winklerom (1957) a Raušerom (1957). Bol zaznamenaný len na 8 lokalitách v povodí Dunaja, dolného Váhu, Hrona a Slanej (Rimava). Je to nížinný metapotamálový druh vyskytujúci sa maximálne v kolínnom stupni v tokoch 7. rádu so strednou veľkosťou rozlohy povodia. Lokality, kde bol zaznamenaný, sa nachádzali na geologickom podloží flyšu a neovulkanitov a nevýrazne na kryštaliniku. Podľa IUCN je kategorizovaný ako kriticky ohrozený druh. Je to skoro jarný druh objavujúci sa hneď po roztopení ľadu. Doba imág III – VII (Despax, 1951). Ako celý rad aj larvy druhu R. barueri patria k zoškrabávačom. Je netolerantným druhom s beta-mezosapróbnou valenciou. Indikačnú váhu má 5 a sapróbny index 1,8. Patrí medzi eurosibírske geolementy.

Samce dosahujú dĺžku 7-10 mm s rozpätím krídeľ 17-22 mm, samice dĺžku 9-13 mm s rozpätie 24-31 mm. Imága majú pestro zafarbenú hlavu. Telo má základnú gaštanovú farbu. Ptonotum je tmavohnedé, olemované úzkym žltým okrajom, stredná časť svetlejšia. Krídla sú stroma priečnymi dymovými pruhmi a špičkou.

Larvy dorastajúce do dĺžky 8-12 mm sú valcovité hnedej farby (Winkler, 1957). Na pronote zreteľná tmavohnedá kresba v podobe M alebo H. Abdominálne tergity dvojfarebné. V prednej polovici tmavohnedé a v zadnej časti bledožlté (Krno, 2013).


Refereces:

DESPAX, R., 1927. Arcynopteryx pyrenaica, plécoptére nouveau des Pyrénées Francaises. Soc. Hist. Nat. Toulouse, LVI, p. 491-495, Toulouse.

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

RAUŠER, J. 1957. K poznání dunajských pošvatek (Plecoptera). Zool. listy, 6: 257-282.

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Brachyptera braueri. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/brachyptera/Accessed on current date.