img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Rhabdiopteryx acuminata KLAPÁLEK, 1905

Rozšírenie na Slovensku:

 

Rhabdiopteryx  acuminata je jediný Rhabdiopteryx, ktorý pravdepodobne prekonal južnú hranicu ľadovca. Ide o zriedkavý druh. Biotopy výskytu sú podhorské toky dubovo-hrabových lesov nachádzajúce sa na neovulkanitoch v povodí Ipľa. V toku osídľuje korene s listami a prúdenie s detritom. R. acuminata je kolínny druh zasahujúcom až do submontánneho pásma. Je to druh s najširšou ekologickou valenciou čo do preferencie nadmorskej výšky. Preferuje toky 4. a 5. rádu v meta- a hyporitrálových častiach. Samčie a j samičie larvy majú ostro zakončenú subgenitálnu platniču. Paraprokty samcov sú priame, s malým výrezom. Imága vylietajú skoro na jar od februára do apríla (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Rhabdiopteryx acuminata. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/rhabdiopteryx/706-2/Accessed on current date.


Rhabdiopteryx acuminata