img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Rhabdiopteryx hamulata KLAPÁLEK, 1902

Rozšírenie na Slovensku:

 

Rhabdiopteryx hamulata je novopopísaný druh zo Slovenska. Bol zaznamenaní v hojnom výskyte v povodí Hrona v podhorskom potoku Podlužianka a ojedinele v potoku Sikenica. Na Slovensku jeho nález predstavuje severnú hranicu rozšírenia. Toky sú charakteristické neovulkanickým podložím a vysokým kolísaním vodnatosti na jar a na jeseň. Teplota vody letného maxima presahuje 20 °C. Vyskytuje sa v nížinnom až kolínnom stupni, v tokoch 4. a 5. rádu v meta- a hyporitrálových častiach. Biotop výskytu je dubovo-hrabový panónsky les sopečného pohoria Štiavnických vrchov. Na biotope sme zaznamenali výskyt rastlinných druhov Alnus glutinosa, Ulmus minor, Acer campestre, Fraxinus excelsior, Rubus fruticosus. Preferuje ponorené korene s listami a prúdenie s detritom. Podľa nášho výskumu R. hamulata sa javí ako 100 % detritofág. Subgenitálna Platnička je na distálnom konci dovnútra vykrojená, tmavé zafarbenie tergitov bruška (Žiak, 2010).


Refereces:

ŽIAK, M. 2010. Zaujímavosti zástupcov rodu Rhabdiopteryx (Plecoptera) na Slovensku. Zborník príspevkov. Sympózium Říční dno VII, šlapanice u Brna, 75 -78s.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Rhabdiopteryx hamulata. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/rhabdiopteryx/rhabdiopteryx-hamulata-klapalek-1902/Accessed on current date.


Rhabdiopteryx hamulata larva 1