img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Rhabdiopteryx navicula THEISCHINGER, 1974

Rozšírenie na Slovensku:

 

Rhabdiopteryx navicula  má rovnaké ekologické nároky ako R. acuminata, rozšírenie je však rozdielne. Nachádza sa v povodí Nitry, Hrona, Ipľa, Slanej, Tople a Tisy. Z rodu Rhadbioteryx patrí k najviac rozšíreným druhom u nás. Je to podhorský druh vyskytujúci sa v bukových a zmiešaných lesoch v južnej časti Karpát v tokoch s vyrovnaným prietokom. Tak ako predchádzajúce druhy aj R. navicula preferuje ponorené korene s listami a prúdenie s detritom. Z väčšej miery je detritofág a vo veľmi malom percente algofág (Žiak, 2010). Preferuje predovšetkým  toky s kryštalinickým podložím 4. a 5. rádu v meta- a hyporitrálových častiach.  Subgenitálna platnička lariev sa na distálnom konci priamočiaro zužuje. Tergity bruška sú svetlé s tmavými fľakmi. Predjarný druh (II-IV) (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

ŽIAK, M. 2010. Zaujímavosti zástupcov rodu Rhabdiopteryx (Plecoptera) na Slovensku. Zborník príspevkov. Sympózium Říční dno VII, šlapanice u Brna, 75 -78s.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Rhabdiopteryx navicula. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/rhabdiopteryx/rhabdiopteryx-navicula-theischinger-1974/Accessed on current date.


Rhabdiopteryx navicula