img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Rhabdiopteryx neglecta (ALBARDA, 1889)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Z autekologického hľadiska sa druh Rhabdiopteryx neglecta najviac odlišuje od ostatných druhov z rodu, ktoré sa u nás vyskytujú. Vyskytuje sa v ihličnatých lesoch podhorských tokov v celom tatranskom regióne v povodiach horného Váhu a Oravy. Jeho výskyt je zatiaľ známy len zo skál, čo má vplyv aj na iný výber potravy. Podľa podrobnej analýzy potravy je R. neglecta okrem drviča detritofága do značnej miery aj zoškrabávač a algofá (Žiak, 2010). R. neglecta je horský druh preferujúci toky 4. a 5. rádu v meta- a hyporitrálových častiac. Samčia ventrálna platnička je v zadnej časti rovná, subgenitálna platnićka oboch pohlaví na boku vytvára tupý uhol. Jarný druh vyletujúci apríl až jún.


Refereces:

KRNO, I. 2013. Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

ŽIAK, M. 2010. Zaujímavosti zástupcov rodu Rhabdiopteryx (Plecoptera) na Slovensku. Zborník príspevkov. Sympózium Říční dno VII, šlapanice u Brna, 75 -78s.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Rhabdiopteryx neglecta. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/rhabdiopteryx/rhabdiopteryx-neglecta-albarda-1889/Accessed on current date.